Wdrożenia systemu Comarach:
usprawnienia zarządzanie firmą poprzez możliwość bieżącej kontroli zasobów firmy,
usprawnienia raportowania, zarówno handlowego jak i finansowo - księgowgo
  (Business Intelligence oraz Mobilny BI),
analiza danych z systemu pozwoli szybko reagować na sygnały otrzymywane
  od klientów i podejmować konkretne działania, trendy na rynku,
poprawa wydajność i poziom obsługi klienta w dziale handlowym, np. IZam,
poprawa efektywności procesów logistycznych przedsiębiorstwa,
  wspomagając funkcje planowania, zaopatrzenia, zarządzania zapasami
  oraz sprzedaży i dystrybucji,
wspiera w optymalnym doborze dostawców i sposobu realizacji dostaw, co gwarantuje
  dodatkowy zysk z transakcji handlowych,
umożliwia obniżenie kosztów związanych z realizacją produkcji, planowanie
  oraz bieżącą analizę kosztów surowców, robocizny i energii,
bezpieczeństwo w zakresie śledzenia zmian przepisów podatkowych
  oraz innych przepisów, np. bieżące aktualizacje wskaźników,
eliminacja czynności wykonywanych ręcznie poprzez procesy i automaty księgujące,
  a tym samym zmniejszenie pracochłonności funkcji wykonywanych
  przez poszczególnych pracowników,
obieg dokumentów zapewnia łatwy przepływ informacji między
  pracownikami i usprawnia pracę
Dla grup kapitałowych:
zarządzanie przy pomocy jednego systemu,
podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu
ProfitCom Software Sp. z o.o.
Integrator systemów ERP